ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު މިއަދު ޓްވީޓުކުރައްވަނީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ކުރިއަރަމުންދަނީ ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެޅި ހާލަތާ ބައްދަލު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން، އަދި ސަރުކާރުގެ އިގުތިސާދީ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް

MV+ News Desk | January 2, 2023
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0