6 June 2023

MV+ Quote

އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދީފައިވާ ބޮޑު އަދަދުގެ ލޯން އާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ އެކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ އަދި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު ސައީދު ކުރި ޓްވީޓް

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0