MV+ Quote

MV Plus | August 13, 2020

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމަށްޓަކައި، އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ސޮއި ހޯދުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ ދެއްވި މެސެޖެއް

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0