5 December 2022

MV+ Quote

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމަށްޓަކައި، އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ސޮއި ހޯދުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ ދެއްވި މެސެޖެއް

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0