MV+ Quote

MV Plus | August 12, 2020

ދައުލަތުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކާއި ދީފައިވާ ސޮވެރިން ގެރެންޓީތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަން ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓް

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0