9 December 2022

MV+ Quote

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ޕީއެސްއެމްގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދުއާއި ބެހޭގޮތުން ދެއްވި މެސެޖް.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0