MV+ Quote

MV Plus | August 16, 2020

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ޕީއެސްއެމްގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދުއާއި ބެހޭގޮތުން ދެއްވި މެސެޖް.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0