MV+ Quote

MV Plus | August 16, 2020

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް19 ޖެހޭ މީހުން އިތުރުވަމުން އައުމާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓް

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0