26 March 2023

MV+ Quote

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް19 ޖެހޭ މީހުން އިތުރުވަމުން އައުމާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓް

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0