31 March 2023

MV+ Quote

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ، ޕާޓީން ވަކިކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ ގައުމީ . މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ވަޓްސްއަޕް ގުރޫޕުގައި ނަޝިދު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0