MV+ Quote

MV Plus | August 17, 2020

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ، ޕާޓީން ވަކިކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ ގައުމީ . މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ވަޓްސްއަޕް ގުރޫޕުގައި ނަޝިދު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0