3 June 2023

MV+ Quote

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ނުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރުއޮތް ކަމަށް ޕަބްލިކް ހެލްތު އެކްސްޕާޓް ޑރ. ޝީނާ މޫސާ ވިދާޅުވުން

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0