MV+ Quote

MV Plus | August 24, 2020

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ނުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރުއޮތް ކަމަށް ޕަބްލިކް ހެލްތު އެކްސްޕާޓް ޑރ. ޝީނާ މޫސާ ވިދާޅުވުން

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0