މިއަދުގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހަބަރުތައް ކުރުކޮށް

27 ޖުލައި 2022 - 16:22

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ: މެޓް އޮފީސް

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

advertisement

އެޗްޑީސީން މިނިވަން ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ޙައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ޙައްޖާޖީންގެ އެންމެ ފަހު ގްރޫޕް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

1443ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންގެ އެންމެ ފަހު ގްރޫޕް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

އިގްތިސާދު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޖީއެސްޓީ އާއި ޓީޖީއެސްޓީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ބޮޑުކުރުން ރަނގަޅު: އައިއެމްއެފް

އަންނަ އަހަރު ޖީއެސްޓީ އަދި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރުމަށާއި ސަބްސިޑީސް ރީފޯމްކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުގެ މާލީ ސިޔާސަތު ހަރުދަނާކުރުމަށް އެޅިގެންދާ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްކަން ފާހަގަކޮށް އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު، (އައި.އެމް.އެފް)އިން އެކަމަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފިއެވެ.

އެއްމަސްތެރޭ ގެދޮރުވެރި ޕޯޓަލަށް 7،308 ފޯމު ލިބިއްޖެ

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތަށް އެއް މަސްވެގެން ދިޔައިރު 7،308 ފޯމު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0