ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހިޔާ ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުނުތާ 3 ގަޑި ފަހުން އަލުން ކަރަންޓު ލިބިއްޖެ

15 ނޮވެމްބަރ 2022 - 15:18

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ކަރަންޓު ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އަޅާފައިވާ މައި ކޭބަލް ބުރިވެ ހިޔާ ފްލެޓުގެ ހުރިހާ އިމާރާތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުމަށް ފަހު މިހާރު އެ ފްލެޓުތަކަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

ފްލެޓް ތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 11:30 ގަ އެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި އެ ޓަވަރުތަކުގެ ކޭބަލަކަށް ގެއްލުންވެފައި ވަނީ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކަށް ތަނެއް ކޮނުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި އެ ކޭބަލް މަރާމާތު ކުރުމަށް ގިނަ އިރު ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެ ކޭބަލް އައިސޮލޭޓް ކޮށް، އެހެން ކޭބަލެއް މެދުވެރިކޮށް ސްޓެލްކޯ އިން ވަނީ ދެގަޑިއެއްހާއިރުތެރޭ ފްލެޓުތަކަށް އަލުން ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0