ފޯކަސް: ފަނާކުރަނިވި ފަތުރުވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ސިނާއަތަކަށް ބަދަލުވާން ޖެހޭ!

މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކާއި، ސީ-ލެވެލް ރައިޒް ގެ އަސަރުތައް މިހާރުވެސް ރާއްޖެއަށް ފެންނަން ފަށައިފިއެވެ. އޭގެ ތަކުލީފުތައް އުފުލަމުން އަންނަނީ އާއްމުންނެވެ. ގަސް މަދުވެ، ރަށްރަށުގެ ހޭޅިފަށް ބަލިވުމެވެ. އާދަޔާ ހިލާފަށް ހޫނު ގަދަ ވުމެވެ. މަސްވެރިކަން ދަށް ވުމެވެ. އެން ހުސްވުމެވެ. ގުދުރަތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފަށަލަތައް ހަލާކުވެ ރަށްތައް ގިރަމުން ކުދިވަމުން އައުމެވެ. ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި އާދަޔާ ހިލާފަށް ބޯކޮށް ގިނައިން ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމެވެ. ނަގާ ރާޅުތައް ބޮޑުވުމެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް: https://www.plus.mv/news/35518/

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
1
1