Chief Ombudspersonah 37,500 rufiyaage musaara faaskohfi.

Eki eki inaayaiythah libifaivaa meehunge mahsala balai badhalu dhinumah inthigaalee insaafuge gaanoonuge dhashun ayyankohfaivaa Chief Ombudspersonah musaara aai inaayathuge gothugai 37,500 rufiyaa dheyn faaskohfi.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0