މި އަހަރަށް ދައުލަތުން ފާސްކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓާއި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހުށަހެޅިއެވެ.

MV+ News Desk | October 31, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0