ރާއްޖޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ފަސް މީހަކުން އެކަކީ ޑިޕްރެޝަންގެ އުނދަގޫ އިޙްސާސްކުރަންޖެހިފައިވާ މީހެއްކަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ“ސްޓެޕްސް ސާރވޭ އޮން ރިސްކް ފެކްޓާރސް ފޯ ނޮންކޮމިއުނިކަބަލް ޑިޒީސަސް”އިން ހާމަވެއްޖެ.

MV Plus | December 6, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0