އިންޑިއާގެ ބޭ އޮފް ބެންގަލް ހުރަސްކޮށް ވަޔާއެކު އަންނަ ހިރަފުހާއި ދުމުގެ ސަބަބުން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއާއި އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ނުރައްކަވާ މިންވަރަށް ވައި ނުސާފުވެއްޖެ

MV Plus | December 11, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0