ގދ. ތިނަދޫގެ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނަޝީދު ބުނެފައިވަނީ ކުދި އާބާދީ ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބޮޑެތި ހަރަދުކޮށްގެން ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމަށްވުރެ ބޮޑެތި ރަށްތަކަށް ހަރަދުކުރުން ބުއްދިވެރި ކަމަށް

MV+ News Desk | December 4, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0