މިއަދުގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހަބަރުތައް ކުރުކޮށް

5 ނޮވެމްބަރ 2022 - 16:27

ކޮޕް 27 ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މިޞްރަށް ވަޑައިގެންފި

އ.ދ.ގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސް ( ކޮޕް 27) ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް، މިޞްރުގެ ޝަރްމުއްޝައިޚަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް އުދައަރައި ފެން ބޮޑުވެފައި

މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް އުދަ އަރައި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ދިޔަވަރު ބޮޑުވުމާއިއެކު ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް އުދަ އަރަން ފަށާފައެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރެސްޓޯރަންޓުތަކަށް ވެސް ވަނީ ލޮނުގެ އަސަރު ކޮށްފަ އެވެ.

ނ. ކެނދިކުޅުދޫގެ ތަފާތު ހަރަކާތްތަކާއެކު ހުޅުމާލޭގައި ދައްކާލަނީ

އާންމުންނަށް ނ. ކެނދިކުޅުދޫގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން, އެރަށު ކައުންސިލުން ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ފަށައިފިއެވެ. ރަށަތަށުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަމާއި ސަގާފަތް އިޝްތިހާރު ކޮށްދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ވޯކްޝޮޕް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން

ހދ.އަތޮޅުގައި ހުންނަ އެންޖީއޯތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ވޯކްޝޮޕް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ވޯކްޝޮޕް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހދ.ހަނިމާދޫގައި ނޮވެމްބަރު 3 އިން ނޮވެމްބަރު 5 އަށެވެ.

ނުލިބި ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން 484.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދައިފި

ދައުލަތަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުމަށް މިއަހަރުގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ކުރި މަސައްކަތުން 484.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށް މީރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0