މިއަދުގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހަބަރުތައް ކުރުކޮށް

9 ނޮވެމްބަރ 2022 - 16:23

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ހަންގޭރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އެންޑް ޓްރޭޑް، އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އަރިހަށް ހަންގޭރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އެންޑް ޓްރޭޑް، ޕީޓަރ ސިއާޓޯ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދުގެ މެންދުރު ކުރީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއާގެ އޮފީހުގައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ އިން ޔޫއެންޑީޕީން އެކުލަވާލާފައިވާ ކައުންޓްރީ އެންގޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އޮން ޓެކްސް ފޯ އެސްޑީޖީސް އިނިޝިއޭޓިވްގައި ސޮއިކޮށްފި

މި އިސްނެގުމަކީ އަމާޒަކީ މޯލްޑިވިއަން ޓެކްސް ނިޒާމުގެ ފައިދާ އިތުރުކުރުމާއި، އެސްޑީޖީތައް ހާސިލްކުރުމުގެ ކުރިއެރުން އަވަސްކުރުމެވެ.

ޔުނިވާސަލް ޕީރިއަޑިކް ރިވިއުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އިންޑޮނޭޝިއާ އަށް ތައުރީފުކޮށްފަ

ޔޫޕީއާރުގައި ވެސް ވަނީ މައިނިންގެ ސަބަބުން ތިމާވެށްޓަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ލަފާދީފަ އެވެ.

ސީއެލްޑީޕީއިން ނިއުޔޯކުގައި ބޭނުންކުރާ ފެރީތަކުގެ ޓުއާއެއްވަނީ ބާއްވައިފަ

ސީއެލްޑީޕީގެ ޓުއާގެ ތެރެއިން، ނިއުޔޯކުގައި ބޭނުންކުރާ ފެރީތަކުގެ ޓުއާއެއްވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ފެރީ އަކީ ގައުމެއްގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި މުހިއްމު ވަސީލަތަކަށްވާއިރު، މިއީ ރާއްޖެފަދަ ގުދުރަތީ ގޮތުން ވަކިވަކި އަތޮޅުތަކެއްގެ ގޮތުގައި އުފެދިފައިވާ ގައުމަކަށް ބޭނުންތެރި ވަސީލަތެކެވެ.

ސްޓެލްކޯގެ ޗައިލްޑް ކެއަރ ސެންޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވާފައި

ސްޓެލްކޯގެ ޗައިލްޑް ކެއަރ ސެންޓަރ މިއަދު ވަނީ ހުޅުއްވައިދެއްވާފައެވެ. ޗައިލްޑް ކެއަރ ސެންޓަރެއް ޤާއިމް ކުރެވުނު ފުރަތަމަ  ޝަރަފު ސްޓެލްކޯއަށް ލިބުނެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
1
0
0
0
0
0