ރިޕޯޓް: ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާނީ ކާކު؟

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުމުގެ ވަގުތު ކުޑަތަން ވަނީއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބޮޑެތި ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރުމުގެ ރޫހު…

އަމިއްލަ ހިޔާލު: ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއްގެ މުހިންމުކަން ބޮޑު!

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ތެރެއިން ކެނޑިނޭޅި ފެންނަ ޕޯސްޓްތަކުގައި ފާހަގަވާ އެއް ކަމަކީ ރާއްޖޭގައި ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖަ އަށް އިތުރުކަމެވެ.…

އަމިއްލަ ހިޔާލު: ކަރުދާހާއި ފޮތިކޮތަޅުން 2 ރުފިޔާ ނެގުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ

އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން 2ރ. ނަގަން ފެށުމުން ގިނަ ބަޔަކު އޭރު ފާޑުކިޔެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު…

އަމިއްލަ ހިޔާލު: ހިޔާ ސަރަހައްދުގެ ހަޓްތައް — އެ މީހަކާ އެމީހެއް!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އަޅަން ފެށި ހިޔާ ފްލެޓްތައް މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ނިންމައި މީހުންނާ ހަވާލުކުރަން ފެށި އިރު ވެސް އެ ސަރަހައްދުގައި މީހުން…

ރިޕޯޓް: ތަރައްގީގެ ނަމުގައި ނަގާ ލޯނުތަކުން ބޭރުގައުމުތަކުގެ ފައިބުޑުގައި ދޫލާންޖެހިފައި

ރާއްޖެއަކީ ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް ވުރެ އަބަދު ވެސް އިތުރަށް ހަރަދުކުރާ ބޮޑު ޑެފިސިޓް ބަޖެޓެއް އޮތް ގައުމެކެވެ. އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ވެސް ހަރަދު ބޮޑު ގައުމެކެވެ.…

ރިޕޯޓް

އަމިއްލަ ހިޔާލު: ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއްގެ މުހިންމުކަން ބޮޑު!

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ތެރެއިން ކެނޑިނޭޅި ފެންނަ ޕޯސްޓްތަކުގައި ފާހަގަވާ އެއް ކަމަކީ ރާއްޖޭގައި ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖަ އަށް އިތުރުކަމެވެ.…

ރިޕޯޓް: ތަރައްގީގެ ނަމުގައި ނަގާ ލޯނުތަކުން ބޭރުގައުމުތަކުގެ ފައިބުޑުގައި ދޫލާންޖެހިފައި

ރާއްޖެއަކީ ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް ވުރެ އަބަދު ވެސް އިތުރަށް ހަރަދުކުރާ ބޮޑު ޑެފިސިޓް ބަޖެޓެއް އޮތް ގައުމެކެވެ. އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ވެސް ހަރަދު ބޮޑު ގައުމެކެވެ.…

ރިޕޯޓް: ޓޫރިޒަމަށް ވާން މިއުޅެނީ ކިހިނެއް؟

ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމަށް ފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ބޯޑަރު ހުޅުވައިލި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނުނެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވީ އެހެން ގައުމުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް އިހުއޮތް ގޮތަށް…

ރިޕޯޓް: ފޭކް މުދާ ގިނަވެ ދިވެހިންގެ ސިއްހަތު ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް

ބައެއް މީހުންނަކީ އަގަށް ވުރެ ތިމާ އާއި ތިމާ އާއި ތިމާގެ އާއިލާގެ ސިއްހަތަށް އިސްކަން ދޭ ބައެކެވެ. އެހެންކަމުން މާކެޓްގައި ހުންނަ “ޖެނުއިން” ނުވަތަ ކޮލިޓީ…

ވިޔަފާރި

ރިޕޯޓް: ބޭނުން ވަރަކަށް ޑޮލަރު ލިބޭ، އެކަމަކު ބްލެކް މާކެޓުން!

ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ރާއްޖެ އަށް ޑޮލަރު ވަދެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ބޭންކްތަކަށް ވަންނަނީ މަދު އަދަދެކެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިން…

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކް ވޯލްޑް ގޭމްސްގެ ރާއްޖޭގެ ޓީމަށް ދިރާގުގެ ހާއްސަ އެހީއެއް

މިއަހަރުގެ ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކް ވޯލްޑް ގޭމްސް 2023ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ޓީމަށް ދިރާގުން ޖާޒީ އާއި ޓްރެވެލް ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވޯލްޑް ގޭމްސްއަކީ ޚާއްސަ…

ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާއެކު އުރީދޫ ހައްޖު ސިމް އަދި ސައުދީ އައިޑީޑީ ޕެކް ތައާރަފްކޮށްފި

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މި އަހަރު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ދަތުރުކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާއި ގުޅުވާލަދިނުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ ބޮޑެތި ފައިދާތަކާއެކު ހާއްސަ…

ދަ ލިޓްލް ބިގް ފެސްޓިވަލް ކުޑަފަރީގެ ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ‘ދަ ލިޓްލް ބިގް ފެސްޓިވަލް ކުޑަފަރީ 2023’ ގެ ޕަރޓްނަރަކަށް ދިރާގު ވެއްޖެއެވެ. މި ފެސްޓިވަލް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 10…

Zodiac Casino no deposit bonus codes

Feel free to become an exclusive progressive jackpot slot game Mega Vault Millionaire, and animations casino Zodiac $1 deposit. Zodiac Casino is one of the Mega Vault Millionaire, with over 6 million happy players an instant millionaire on the most popular online gaming experience with the legal age of only €1 claim your first deposit of our regular promotions casino Zodiac review Canada free spins no deposit bonus: Casino Zodiac is available only to become an instant millionaire on the greater. Minors may not play at any circumstances.

Feel free to have a concern for our players, as you are a FREE CHANCE to become our next millionaire!